top of page
Affiche kleiner voor mail.jpg

Meer informatie

Poëziewedstrijd

REGLEMENT INTERSCOLAIRE POËZIEWEDSTRIJD

TER GELEGENHEID VAN 600 JAAR CATHARINISTEN

 

De wedstrijd wordt uitgeschreven voor de leerlingen van de derde graad secundair uit de scholen van Groot-Aalst.

De jury zal enkel onuitgegeven en niet eerder bekroonde werken in aanmerking nemen. De jury bestaat uit 5 leden:

  • Steven Van Der Heyden en Jos Tilley, dichters

  • Linda Volkaert, Jos Maesschalck, Wim Van Buggenhout, leden van De Rederijkerskamer

  • De wedstrijd wordt georganiseerd rond het thema “Amor vincit”, de lijfspreuk van de Catharinisten. Amor (omnia) vincit betekent: de liefde overwint (alles). Liefde is immers de krachtigste kracht die er is. Als je je hart volgt, zul je de kracht hebben om te bereiken wat je wilt.

Het gedicht mag maximum 30 regels lang zijn en moet in foutloos Nederlands geschreven zijn, behoudens verantwoorde dichterlijke vrijheden.

Deelnemen kan in twee categorieën:
- volgens een vaste structuur van een rederijkersgedicht zoals een naamdicht, kreeftdicht, rondeel, …  - vrije vorm. 

Elke deelnemer mag maximum twee gedichten indienen. De werken worden ingezonden per e-mail met vermelding van: naam en voornaam, geboortedatum, school, studierichting en e-mailadres. Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de inzender het reglement en de jurering van de organiserende rederijkerskamer.

Tevens geeft de deelnemer toestemming om het ingezonden werk te publiceren in het tijdschrift van de rederijkerskamers in België en Nederland. De drie laureaten zullen hun gedicht mogen voordragen op het grote Rederijkerscongres op zondag 12 juni 2022.

De uiterste datum waarop de werken mogen ingestuurd worden, is 31 maart 2022. De gedichten dienen verstuurd te worden per e-mail naar poeziewedstrijd@catharinisten.be

De jury zal uit de ingezonden werken 10 laureaten selecteren die zullen uitgenodigd worden op een toonmoment met prijsuitreiking op vrijdag 13 mei 2022. Plaats en datum worden later meegedeeld.

Uit de genomineerden kiest de jury drie winnaars. Voor de beste drie inzendingen zijn er geldprijzen voorzien van respectievelijk 250, 150 en 100 euro. De zeven volgende laureaten worden beloond met een gratis jaarabonnement op de producties van de Catharinisten.

Veel succes toegewenst aan alle deelnemers!

bottom of page